• + 386 (0)2 661 27 01

Termoelektrarna Šoštanj blok - TEŠ blok 6

"Varnostna razsvetljava"

Termoelektrarna Šoštanj blok - TEŠ blok 6

Termoelektrarna Šoštanj blok - TEŠ blok 6

Termoelektrarna Šoštanj je in želi ostati največji termoenergetski sistem v Sloveniji, ki bo kupcem zagotavljal zanesljivo, varno, konkurenčno in okolju prijazno proizvodnjo električne in toplotne energije. Ker želijo biti fleksibilni na vseh področjih delovanja, so prišli do ugotovitve, da je za kvalitetnejše delovanje družbe potrebna izgradnja 6. bloka TEŠ.

PRIČETEK GRADNJE

Junij 2004 – sprejeta odločitev o gradnji šestega bloka
Marec 2011 – pridobljeno gradbeno dovoljenje
April 2011 – pričetek gradbenih del
Julij 2014 – zagon kotla
Junij 2015 – začetek eno letnega poskusnega obratovanja

OPIS

TEŠ 6 je opremljen s splošno in varnostno razsvetljavo proizvajalcev Beghelli in SBP. V objektu je montiranih nekaj več kot 2600 svetilk splošne razsvetljave tipa BS 111 in več kot 2000 kos varnostnih svetilk F65. Sistem varnostne razsvetljave je tako eden največjih in najbolj kompleksnih v državi.

Objekt je opremljen tudi z dvema centralnima napajalnikoma varnostne razsvetljave Beghelli Präzisa, NZBVA 230 in z eno podpostajo NZBVE-U/S, ki so skladni s SIST EN 50171, z enourno avtonomijo s centralnim nadzorom zasilne razsvetljave. Komunikacija s svetilkami varnostne razsvetljave poteka izključno po napajalnih vodih 230 V AC/DC. Krmiljenje central se izvaja z alfa numeričnim zaslonom. Sistem nadzira polnjenje akumulatorjev, prisotnost omrežne napetosti, signalizacijo normalnega in okvarjenega stanja na napravi in svetilkah, zaščito pred izpraznitvijo. Vsaka napaka se nemudoma signalizira. Centralni napajalnik varnostne razsvetljave je opremljen s krmilno enoto, polnilno enoto, signalizacijo napetosti iz stikalnih blokov, izhodnimi karticami za priklop tokokrogov, z izhodi za podpostaje in baterijskim sklopom. Sklop so hermetično zaprte svinčene baterije v GEL tehnologiji, ki ne potrebuje posebnega vzdrževanja, s predvideno življenjsko dobo do 10 let. Običajno je to sklop, ki je sestavljen iz 18-tih, 12V/DC baterij in s kapaciteto (v Ah), ki zadošča določenemu sistemu. Kapaciteta mora vedno ustrezati skupni moči varnostnih svetilk ob upoštevanju vsaj 15% rezerve v kapaciteti za avtonomijo 1 ure.

Vse naprave so opremljene s tehnologijo ALOG, ki omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu z avtomatskim adresiranjem. Ta tehnologija omogoča tudi naknadno programiranje že montiranih svetilk glede na potrebe trajnega spoja, pripravnega spoja ali trajnega spoja s stikalom. Določitev parametrov, imena tokokrogov, svetilk modulov (krmiljenje vžiga splošne razsvetljave, ki se uporablja tudi kot varnostna) in testnih log vhodov lahko shranimo na SMC spominsko kartico ali računalnik. Prav tako lahko arhiviramo podatke, kar nam omogoča nastavitve zunanjih parametrov in menjavo kontrolnih modulov sistema. Nadzor celotnega sistema varnostne razsvetljave se upravlja preko programa za vizualizacijo Logica Visual Beghelli.NABOR NAMEŠČENIH SVETILK

Termoelektrarna Šoštanj blok - TEŠ blok 6
Termoelektrarna Šoštanj blok - TEŠ blok 6
Termoelektrarna Šoštanj blok - TEŠ blok 6
Termoelektrarna Šoštanj blok - TEŠ blok 6
Termoelektrarna Šoštanj blok - TEŠ blok 6

Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.