• + 386 (0)2 661 27 01

Baterijski prostor

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"


Baterijski prostor in prostor za centralni napajalnik varnostne razsvetljave

Osnovna standarda, ki določata minimalne zahteve za omenjen prostor sta:
SIST EN 50171:2002 in SIST EN 50272:2002.

Smotrno je upoštevati tudi Smernico SZPV 408/05.

Upoštevati moramo tudi da:

 • V baterijskem prostoru in v prostoru za centralni napajalnik ni dovoljeno instalirati, transformatorjev, preklopnikov, dizelskih agregatov in stikal z nazivno napetostjo > 1kV.
 • Glavno elektro-razdelilno in baterijsko omaro varnostne razsvetljave je potrebno instalirati v prostoru, ki je predviden za namestitev razdelilcev električni instalacij. Lahko je v glavnem elektro-razdelilnem prostoru, če se ta ne koristi še v druge namene, in je med glavnima razdelilcema izvedena zaščita pred električnim lokom.
 • Podrazdelilci varnostne razsvetljave naj se instalirajo ločeno od ostalih instalacij.

Izvedba prostora za centralno baterijo in prostora za centralni napajalnik:


a) Prostor za centralni napajalnik varnostne razsvetljave

 • Stene in strop je potrebno izvesti z materiali ki imajo povečano požarno odpornost (F90).
 • Vrata z požarno odpornostjo (F30).
 • Minimalna prosta višina 2m.
 • Prostor mora biti vedno prosto dostopen.
 • V prostoru za centralni napajalnik niso druge instalacije dopustne npr.; instalacije hišne tehnike, klima, elektro, sanitarne, itd.

b) Prostor za centralno baterijo varnostne razsvetljaveTudi za ta prostor velja vse navedeno kot pri prostoru za centralni napajalnik.

Dodatne zahteve za prostor:

 • Protipanična vrata s požarno odpornostjo (T30), ki se odpirajo navzven.
 • Hodniki naj so vsaj 1,2 m široki.
 • V območju, ki je v dosegu človeške roke morajo imeti tla izolacijsko upornostjo med 50kΩ in 10MΩ.
 • Potrebno je izvesti zaščito pred eksternimi nevarnostmi kot so: ogenj, voda, potres, mrčes...
 • Nevarnosti zaradi baterije, kot so: eksplozija, iztekajoč se elektrolit, dostop nepooblaščenih oseb.
 • Ekstremni vremenski pojavi, temperatura zraka, zračna vlažnost, močna onesnaženost atmosfere.
 • Električne instalacije ki potekajo iz in v baterijski prostor, morajo biti izvedene ognjevarno F90/S90 min. F30/S3O oziroma kot je določeno v požarnem elaboratu oziroma požarni študiji objekta.
 • Prostora za centralno baterijo in prostora za centralni napajalnik je potrebno prezračevati skladno z zahtevami SIST EN 50272:2002 tč.: 8.2.
 • Napajanje centralnega napajalnika in baterije naj se izvede z ognje-odpornimi kabli F30.
 • Instalacija mrežnega napajanja centralnega napajalnika in napajanje baterije naj poteka ločeno od vseh ostalih instalacij.


Proizvajalec za napajalnik, ki bo vgrajen na objektu s kapaciteto …Ah podaja naslednje zahteve:

Minimalni zračni pretok baterijskega prostora: Q = … m3/h

Minimalna površina odvodnega in dovodnega zračnika: … cm2Zgoraj navedene zahteve so napisane na podlagi standardov in priporočil ter zahtev proizvajalca opreme zasilne razsvetljave. Standardi podajajo minimalne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati. Vsak objekt pa ima tudi POŽARNI ELABORAT oziroma POŽARNO ŠTUDIJO v katerem so določene zahteve, ki jih je potrebno upoštevati. Torej je potrebno prioritetno upoštevati požarni elaborat, da se določijo vsi ustrezni parametri za ta objekt, kot so npr; požarna odpornost vodnikov, požarna odpornost sten, itd.

Maribor, 19.01.2016

Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.