• + 386 (0)2 661 27 01

Bauhaus

Bauhaus

Velenjka

Velenjka je največji trgovski center v Velenju. Objekt je zgrajen v treh etažah. V spodnji so parkirišča, v ostalih dveh pa lokali in trgovine.

ZASNOVA

V projektivnem biroju MTS International smo pri snovanju sodobne, zanesljive in energijsko učinkovite splošne in varnostne razsvetljave izbrali opremo proizvajalcev Trilux, Beghelli, Halla, PIL in Beghelli Präzisa.
Projekt razsvetljave je bil zasnovan skladno s številnimi mednarodnimi prepisi, slovenskimi in evropskimi standardi: SIST EN 12464-1, SIST EN 12464-2, SIST EN 1838, SIST EN 50171, SIST EN 50172, SIST 1013. Projekt in izvedba splošne in varnostne razsvetljave, sta skladna s tehničnimi smernicami TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah, TSG-N-002 Nizkonapetostne električne instalacije in Smernica SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.

PRIČETEK GRADNJE

Gradnja se je pričela 2008-2009

OPIS

V spodnji odprti etaži, kjer so parkirni prostori, so uporabljene vodotesne Beghelijeve svetilkeBS110, za varnostno osvetljevanje pa svetilke Logica in Tutovetro Bandiera.

Osvetljevanje skupnih površin oziroma hodnikov, je izvedeno z Zumtoblovimi down lighterji Panos in Hallinimi svetilkami LINA, ki so obenem tudi varnostne svetilke. S svetilkami LINA smo tvorili vgradne svetlobne linije poljubnih dolžin, tako da smo se prilagodili obliki objekta. Na odprtih območjih, kjer sta povezana 1. in 2. nadstropje, so nameščene dekorativne viseče svetilke podjetja Glashütte Limburg.

Objekt je opremljen z enim centralnim napajalnikom varnostne razsvetljave Beghelli Präzisa, NZBVE-Z/S 230 in dvema podpostajama NZBVE-U/S, ki so skladni s SIST EN 50171, z enourno avtonomijo s centralnim nadzorom zasilne razsvetljave.
Komunikacija s svetilkami varnostne razsvetljave poteka izključno po napajalnih vodih 230 V AC/DC. Kot smo že omenili, so nekatere svetilke splošne razsvetljave uporabljene tudi kot varnostne, s čimer osvetljujemo evakuacijsko pot in zagotovimo osvetlitev večjih območij z min 0,5lx. Varnostne svetilke v trgovinskem delu so vgradna Logica in smerna svetilka DisposLED.Delni nabor nameščenih svetilk

Velenjka
Velenjka
Velenjka
Velenjka
Velenjka
VelenjkaVelenjka
Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.