• + 386 (0)2 661 27 01

Center Stožice Ljubljana

"Varnostna razsvetljava"

Center Stožice Ljubljana

Center Stožice Ljubljana

Center Stožice je srce športa v Ljubljani in Sloveniji, kjer se razvijata množični in vrhunski šport. Center je zasnovan zelo sodobno in z veliko mero interakcije med programi športne in komercialne dejavnosti z namenom, da v največji meri prispeva k boljšemu zdravju in dobremu počutju obiskovalcev. V sklopu tega je tudi tako imenovano P + R (park and ride) parkirišče, ki omogoča, da se uporabnik do pomembnejših točk na obrobju mesta oziroma glavnih mestnih vpadnic pripelje z osebnim vozilom, pot v mesto pa nadaljuje z javnim prevozom.

ZASNOVA

Arhitekturni biro: Sadar + Vuga d.o.o.

Avtor idejne arhitekturne zasnove: Jurij Sadar, Boštjan Vuga in drugi

PRIČETEK GRADNJE

Leta 2008 so se pričeli opravljati izkopi. Maja 2011 je bilo izdano končno uporabno dovoljenje za nogometni stadion, večnamensko športno dvorano in parkirna mesta.

OPIS RAZSVETLJAVA

Stadion je opremljen s svetilkami varnostne razsvetljave Formula 65, ki se napajajo preko dveh centralnih napajalnikov NZBVE-Z 230.

Dvorana je opremljena s svetilkami varnostne razsvetljave Formula 65 , ki se napajajo preko štirih centralnih napajalnikov NZBVE-Z 230.

Vsi centralni napajalniki so skladni s SIST EN 50171, z enourno avtonomijo s centralnim nadzorom zasilne razsvetljave. Komunikacija s svetilkami varnostne razsvetljave poteka izključno po napajalnih vodih 230 V AC/DC. Krmiljenje central se izvaja z alfa numeričnim zaslonom. Sistem nadzira polnjenje akumulatorjev, prisotnost omrežne napetosti, signalizacijo normalnega in okvarjenega stanja na napravi in svetilkah, zaščito pred izpraznitvijo. Vsaka napaka se nemudoma signalizira. Centralni napajalnik varnostne razsvetljave je opremljen s krmilno enoto, polnilno enoto, signalizacijo napetosti iz stikalnih blokov, izhodnimi karticami za priklop tokokrogov, z izhodi za podpostaje in baterijskim sklopom. Sklop so hermetično zaprte svinčene baterije v GEL tehnologiji, ki ne potrebuje posebnega vzdrževanja, s predvideno življenjsko dobo do 10 let. Običajno je to sklop, ki je sestavljen iz 18-tih, 12V/DC baterij in s kapaciteto (v Ah), ki zadošča določenemu sistemu. Kapaciteta mora vedno ustrezati skupni moči varnostnih svetilk ob upoštevanju vsaj 15% rezerve v kapaciteti za avtonomijo 1 ure.

Vse naprave so opremljene s tehnologijo SLEB, ki omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu z ročnim adresiranjem. Ta tehnologija omogoča tudi naknadno programiranje že montiranih svetilk glede na potrebe trajnega spoja, pripravnega spoja ali trajnega spoja s stikalom. Določitev parametrov, imena tokokrogov, svetilk modulov (krmiljenje vžiga splošne razsvetljave, ki se uporablja tudi kot varnostna) in testnih log vhodov lahko shranimo na SMC spominsko kartico ali računalnik. Prav tako lahko arhiviramo podatke, kar nam omogoča nastavitve zunanjih parametrov in menjavo kontrolnih modulov sistema. Nadzor celotnega sistema varnostne razsvetljave se upravlja preko programa za vizualizacijo Logica Visual Beghelli.

Parkirišče je opremljeno s svetilkami varnostne razsvetljave Logica. Vse svetilke so opremljene z lastno baterijo in povezane z 12 Logica centraliziranimi multifunkcionalnimi sistemi. Sistem Logica omogoča avtomatski nadzor in kontrolo zasilne razsvetljave. Logica je modularni sistem za stroškovno ugodno namestitev in nadzor avtonomno napajanih zasilnih sistemov zasilne razsvetljave. Načrtovan je tako, da zagotavlja varnostno funkcijo sistemov zasilne razsvetljave. Poleg tega Logica sistem zagotavlja testiranje sistemov zasilne razsvetljave glede na različne lokalne in nacionalne uredbe. Logica sistem lahko namestimo v samodiagnostiki (avtotest) ali v centralni diagnostiki.

Pri samodiagnostiki, so komponente zasilne razsvetljave brez povezave z oddaljenimi napravami za nadzor in spremljanje. Integrirana preskusna logika avtomatsko izvede funkcijske teste in teste avtonomije. Stanje svetilke prikazuje večbarvna LED indikacija.

V centralnem diagnostičnem sistemu, sta nadzor in spremljanje stanja zasilne razsvetljave centralizirana. Komunikacija med zasilnimi svetilkami in kontrolno enoto Logica temelji na DALI kompatibilnem vodilu ali radijski povezavi pri modelu Logica FM. Kontrolno enoto Logica lahko uporabimo tudi za nadzor DALI kompatibilne splošne razsvetljave.

NABOR NAMEŠČENIH SVETILK

Center Stožice Ljubljana
Center Stožice Ljubljana
Center Stožice Ljubljana


Center Stožice Ljubljana
Center Stožice Ljubljana

Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.