• + 386 (0)2 661 27 01

Hoče – Pohorska cesta

"Zunanja razsvetljava"

Hoče – Pohorska cesta

Hoče – Pohorska cesta

Pri projektiranju in namestitvi cestne razsvetljave na Pohorski cesti v Hočah, so bili upoštevani naslednji standardi:

SIST EN 13201-1: Izbor razredov za razsvetljavo
SIST EN 13201-2: Zahtevane lastnosti
SIST EN 13201-3: Izračun lastnosti
SIST EN 13201-4: Metode za merjenje lastnosti razsvetljave


Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.