• + 386 (0)2 661 27 01

Kristalna palača, Ljubljana

"Varnostna razsvetljava"

Kristalna palača, Ljubljana

Kristalna palača, Ljubljana

Kristalna palača je poslovno, trgovsko in družabno središče, ki je vrata odprlo spomladi leta 2011 in je s svojimi 89 metri višine najvišja stavba v Sloveniji. Je sestavni del BTC Citya, enega največjih evropskih poslovno-nakupovalnih, rekreativnih, zabaviščnih in kulturnih središč.

Namen Kristalne palače je izpolniti najvišja pričakovanja in zahteve uporabnikov v arhitekturi, okoljskih standardih ter v ustvarjalnem in bivanjskem udobju. K temu zagotovo prispevajo prvovrstni tehnološki in ekološki materiali, lastna sončna elektrarna, predvsem pa izbrana, sodobna arhitektura s sijočim steklenim pročeljem ter z elegantno in udobno zasnovano notranjostjo.

Tényezők a kaszinó tervezésében és kivitelezésében. Az építészek felelősek a különböző kaszinók terveiért. Megértik, hogy a kaszinók tervezése és kivitelezése nem maradhat statikus, és az új technológiák beépítésének szükségessége elkerülhetetlen. Új építés ritka, de nem lehetetlen. Az építészeknek egyensúlyba kell hozniuk kreatív érzéküket a működési folyamatokkal és a költségvetéssel. Az eredmény egy kaszinó, amely egyszerre vonzó a vendégek számára és nyereséges. A Friedmutter Group vezetője Brad Friedmutter építész, aki több mint harminc éves tapasztalattal rendelkezik a vendéglátóiparban. Tervező és építő csapatokat vezetett a jelentős kaszinó online huf és szállodák, köztük a Hilton számára. Előadásokat tartott országos kongresszusokon és írt rangos iparági kiadványok számára. Munkásságát számos díjat nyert, és több mint hárommilliárd dollár értékű tervezési projektekben vett részt. Ez egy rövid áttekintés a kaszinó tervezésének és kivitelezésének néhány kulcsfontosságú tényezőjéről.

ZASNOVA

Arhitekturni biro: Atelje S d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

Avtor idejne arhitekturne zasnove: Branko Smolej, u.d.i.a. in Denis Simčič u.d.i.a.

V projektivnem biroju MTS International so pri snovanju sistema sodobne, zanesljive in energijsko učinkovite varnostne razsvetljave izbrali opremo nemškega proizvajalca sistemov varnostne in zasilne razsvetljave Beghelli Präzisa , s katerim sodelujemo že dvajset let.

Projekt varnostne razsvetljave je bil zasnovan skladno s številnimi mednarodnimi prepisi, slovenskimi in evropskimi standardi: SIST EN 1838, SIST EN 50171, SIST EN 50172, SIST 1013.

Projekt in izvedba sistema varnostne razsvetljave sta skladna s tehničnimi smernicami TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah, TSG-N-002 Nizkonapetostne električne instalacije in Smernica SZPV 408 Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.

PRIČETEK GRADNJE

15. maja 2009 je župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković, položil temeljni kamen. Zadnje 20. nadstropje je bilo končano 24. septembra 2010. Slavnostno otvoritev, 1. septembra 2011, je s svojim nagovorom počastil tudi takratni predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj nam je uspelo namestiti nevpadljiv, varen in zanesljiv sistem varnostne razsvetljave, ki izpolnjuje najvišja pričakovanja in zahteve uporabnikov.

OPIS

Objekt je opremljen z enim centralnim napajalnikom varnostne razsvetljave Beghelli Präzisa, NZBVE-Z/S 230 in s petimi podpostajami NZBVE-U/S, ki so skladni s SIST EN 50171, z enourno avtonomijo s centralnim nadzorom zasilne razsvetljave. Komunikacija s svetilkami varnostne razsvetljave poteka izključno po napajalnih vodih 230 V AC/DC. Krmiljenje central se izvaja z alfa numeričnim zaslonom. Sistem nadzira polnjenje akumulatorjev, prisotnost omrežne napetosti, signalizacijo normalnega in okvarjenega stanja na napravi in svetilkah, zaščito pred izpraznitvijo. Vsaka napaka se nemudoma signalizira. Centralni napajalnik varnostne razsvetljave je opremljen s krmilno enoto, polnilno enoto, signalizacijo napetosti iz stikalnih blokov, izhodnimi karticami za priklop tokokrogov, z izhodi za podpostaje in baterijskim sklopom. Sklop so hermetično zaprte svinčene baterije v GEL tehnologiji, ki ne potrebuje posebnega vzdrževanja, s predvideno življenjsko dobo do 10 let. Običajno je to sklop, ki je sestavljen iz 18-tih, 12V/DC baterij in s kapaciteto (v Ah), ki zadošča določenemu sistemu. Kapaciteta mora vedno ustrezati skupni moči varnostnih svetilk ob upoštevanju vsaj 15% rezerve v kapaciteti za avtonomijo 1 ure.

Vse naprave so opremljene s tehnologijo SLEB, ki omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu z ročnim adresiranjem. Ta tehnologija omogoča tudi naknadno programiranje že montiranih svetilk glede na potrebe trajnega spoja, pripravnega spoja ali trajnega spoja s stikalom. Določitev parametrov, imena tokokrogov, svetilk modulov (krmiljenje vžiga splošne razsvetljave, ki se uporablja tudi kot varnostna) in testnih log vhodov lahko shranimo na SMC spominsko kartico ali računalnik. Prav tako lahko arhiviramo podatke, kar nam omogoča nastavitve zunanjih parametrov in menjavo kontrolnih modulov sistema. Nadzor celotnega sistema varnostne razsvetljave se upravlja preko programa za vizualizacijo Logica Visual Beghelli.

NABOR NAMEŠČENIH SVETILK

Kristalna palača, Ljubljana
Kristalna palača, Ljubljana
Kristalna palača, Ljubljana
Kristalna palača, Ljubljana
Kristalna palača, LjubljanaMail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.