• + 386 (0)2 661 27 01

Predstavitev

"Tradicija, profesionalnost in strokovnost."

Spoznajte nas in naše kvalitete

Podjetje MTS International je eno vodilnih podjetij na področju profesionalne razsvetljave, ki širi svoje poslovanje tako doma kot tudi v tujini. Portfolio priznanih evropskih proizvajalcev, lastni projektni biro in velika zaloga izdelkov nam omogočajo, da kvalitetno in hitro zadovoljimo vse potrebe naših kupcev.

Politika kakovosti:
Politika kakovosti temelji na razumevanju poslovnega okolja, konteksta organizacije, na razumevanju potreb in pričakovanj zainteresiranih strani ter podpira strateške usmeritve, ki so dane z vizijo in poslanstvom.

Naša politika je v prvi vrsti zadovoljiti potrebe in pričakovanja odjemalcev in zunanjih ponudnikov. Ugotovili smo namreč, da je možno z znanjem in pravilnim izborom kakovostnih dobaviteljev, ki imajo podobne vizije in poslanstva našim, krojiti tržišče v smislu trajnega dvigovanja ravni kakovosti v dobro vseh zainteresiranih strani.

Odstopanja v kakovosti našega poslovanja obravnavamo v reklamacijah po načelu 'ena napaka samo enkrat', saj namenjamo veliko pozornosti prav odpravljanju vzrokov za njihov nastanek. Stabilen proces poslovanja mora zagotavljati zmanjševanje števila napak in reklamacij. Hkrati pa sledimo načelu, da je napaka lahko priložnost.

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujejo k izpolnjevanju veljavnih zahtev in k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti.

Naše podjetje ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015.

Datum veljavnosti politike kakovosti od 30.08.2021.


mtsi prodaja
Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.