• + 386 (0)2 661 27 01

Servis

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"

Servis

»Da pridobiš eno stranko lahko traja mesece; in samo sekunde, da eno izgubiš.
Zato je na prvem mestu naš cilj dolgotrajno zadovoljna stranka!«


Kot edini pooblaščeni serviser proizvajalca Beghelli-Präzisa v Sloveniji, našim strankam nudimo strokovno izvedbo poprodajnih aktivnosti na področju servisiranja in pogodbenega vzdrževanja sistemov varnostne in splošne razsvetljave proizvajalca Beghelli-Präzisa ter servisno podporo ostalih proizvajalcev iz naše ponudbe.

Na podlagi izdelanih projektov varnostne in splošne razsvetljave, v servisnem oddelku izvajamo tudi zagone in konfiguracije sistemov varnostne razsvetljave Beghelli-Präzisa, konfiguracije pametnih instalacij splošne razsvetljave (KNX, DALI, …) različnih proizvajalcev in predelave svetilk v lastni proizvodnji, tako da svetilkam na željo stranke dodamo vsaj eno dodatno funkcijo (zasilna razsvetljava, regulacija, …).

Za strokovne nasvete in tehnična vprašanja ter navodila smo vam na voljo:

od ponedeljka do petka med 7:00 in 15:00 uro na

telefonski številki +386(0)2 66 90 808

ali nam pošljite elektronsko sporočilo na servis@mtsi.si.

PREGLEDI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE - VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

Varnostna razsvetljava, ki omogoča orientacijo v prostorih, v katerih se giblje ali mudi večje število ljudi, mora ob prekinitvi dobave električne energije iz električnega omrežja z zasilno razsvetljavo v osi poti za evakuacijo ali reševanje in v prostoru glavnega razdelilnika zagotoviti najmanjšo osvetljenost 1 lux, merjeno na tleh, s pomožno razsvetljavo, ki je vsa ali del splošne razsvetljave, pa nemoteno delo . oziroma zaključek pričetih del. Skladno z novim »Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite« uradni list RS, št.53/2019 z dne 30.8.2019, ki je bil izdan na podlagi tretjega odstavka 32. člena, četrtega odstavka 41. člena in prvega odstavka 42. člena »Zakona o varstvu pred požarom« (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), si mora lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov pred začetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju in sicer za:

  • novo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
  • razširjene sisteme aktivne zaščite in to za del, ki je na novo zgrajen

VZDRŽEVANJE SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (VARNOSTNA RAZSVETLJAVA)

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, številka 71/93 in 45/2007) določa, da mora zavezanec (lastnik, uporabnik ali upravnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov) skrbeti za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca (41 člen).

PRIPOROČILO ZA VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Dolžnost lastnika in/ali uporabnika je, da vzdržuje vgrajeno instalacijo in opremo varnostne razsvetljave v brezhibnem stanju. V ta namen mora, ne glede na starost zgradbe:

  • za preizkušanje določiti lastnega ali najetega strokovnega sodelavca-elektrikarja.
  • zagotoviti redno preizkušanje varnostne razsvetljave na način in v rokih, ki jih podaja proizvajalec ali izvajalec sistema varnostne razsvetljave.
  • zagotoviti hitro odpravo vseh, v rednem preizkušanju ugotovljenih pomanjkljivosti, kot so izpad centralnega nadzora, zamenjavo elektronskih sklopov, svetlobnih virov, akumulatorjev itd., s strani pooblaščenega serviserja.
  • zagotoviti, da strokovni sodelavec opravljene preizkuse, ugotovitve in dela sproti vpisuje v kontrolno knjigo varnostne razsvetljave.
  • vsaka (3) leta po pridobitvi prvega potrdila naročiti ponovni pregled pri pooblaščeni organizaciji za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.