• + 386 (0)2 661 27 01

Servis

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"

Servis

»Da pridobiš eno stranko lahko traja mesece; in samo sekunde, da eno izgubiš.
Zato je na prvem mestu naš cilj dolgotrajno zadovoljna stranka!«


Kot edini pooblaščeni serviser proizvajalca Beghelli-Präzisa v Sloveniji, našim strankam nudimo strokovno izvedbo poprodajnih aktivnosti na področju servisiranja in pogodbenega vzdrževanja sistemov varnostne in splošne razsvetljave proizvajalca Beghelli-Präzisa ter servisno podporo ostalih proizvajalcev iz naše ponudbe.

Na podlagi izdelanih projektov varnostne in splošne razsvetljave, v servisnem oddelku izvajamo tudi zagone in konfiguracije sistemov varnostne razsvetljave Beghelli-Präzisa, konfiguracije pametnih instalacij splošne razsvetljave (KNX, DALI, …) različnih proizvajalcev in predelave svetilk v lastni proizvodnji, tako da svetilkam na željo stranke dodamo vsaj eno dodatno funkcijo (zasilna razsvetljava, regulacija, …).

Za strokovne nasvete in tehnična vprašanja ter navodila smo vam na voljo

od ponedeljka do petka med 7:00 in 15:00 uro na

telefonski številki +386(0)2 66 90 808

ali nam pošljite elektronsko sporočilo na servis@mtsi.si.

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
PREGLEDI AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (VARNOSTNA RAZSVETLJAVA, …)

Varnostna razsvetljava, ki omogoča orientacijo v prostorih, v katerih se giblje ali mudi večje število ljudi, mora ob prekinitvi dobave električne energije iz električnega omrežja z zasilno razsvetljavo v osi poti za evakuacijo ali reševanje in v prostoru glavnega razdelilnika zagotoviti najmanjšo osvetljenost 1 lux, merjeno na tleh, s pomožno razsvetljavo, ki je vsa ali del splošne razsvetljave, pa nemoteno delo . oziroma zaključek pričetih del. Skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS št.: 22/95, 73/97 in 45/2007) si mora lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov pred začetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju in sicer za:

  • novo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
  • razširjene sisteme aktivne zaščite in to za del, ki je na novo zgrajen

VZDRŽEVANJE SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (VARNOSTNA RAZSVETLJAVA)

Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, številka 71/93 in 45/2007) določa, da mora zavezanec (lastnik, uporabnik ali upravnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov) skrbeti za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca (41 člen).

PRIPOROČILO ZA VZDRŽEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Dolžnost lastnika in/ali uporabnika je, da vzdržuje vgrajeno instalacijo in opremo varnostne razsvetljave v brezhibnem stanju. V ta namen mora, ne glede na starost zgradbe:

  • za preizkušanje določiti lastnega ali najetega strokovnega sodelavca-elektrikarja.
  • zagotoviti redno preizkušanje varnostne razsvetljave na način in v rokih, ki jih podaja proizvajalec ali izvajalec sistema varnostne razsvetljave.
  • zagotoviti hitro odpravo vseh, v rednem preizkušanju ugotovljenih pomanjkljivosti, kot so izpad centralnega nadzora, zamenjavo elektronskih sklopov, svetlobnih virov, (svetil) akumulatorjev itd. s strani pooblaščenega serviserja.
  • zagotoviti, da strokovni sodelavec opravljene preizkuse, ugotovitve in dela sproti vpisuje v kontrolno knjigo varnostne razsvetljave.
  • vsaki (2) leti po pridobitvi prvega potrdila naročiti ponovni pregled pri pooblaščeni organizaciji za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.
Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.