• + 386 (0)2 661 27 01

Splošna razsvetljava objektov

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"

Splošna razsvetljava objektov

Splošna razsvetljava objektov

V kompleksnem oblikovanju človekovega okolja predstavlja svetloba enega izmed najpomembnejših medijev, ki prispevajo k vtisu vidnega ugodja v prostoru, v katerem človek živi in dela.

Svetloba je v osnovi sredstvo, ki omogoča opravljanje vidnih nalog. Ta vloga svetlobe je v svetlobni tehniki vedno bila in vselej tudi bo primarnega pomena, vendar pa postaja čedalje pomembnejša zlasti v zadnjem času, ko sodobni tehnološki postopki in z njimi povezani vse preciznejši delovni procesi vedno bolj obremenjujejo človeško oko. S tem v zvezi so vidne naloge na delovnih mestih čedalje težje in z njimi povezane vidne zahteve vedno višje.

Vzporedno z naraščanjem primarne vloge svetlobe pa narašča tudi psihofizični značaj svetlobe. Dobra svetloba namreč ne olajša le gledanja in dobrega razpoznavanja, ampak deluje stimulativno predvsem na mnoge človeške funkcije, kot so razpoloženje, aktivnost, koncentracija, delovni elan in podobno.

Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da mora umetna razsvetljava izpolnjevati naslednje osnovne zahteve in sicer:

  • omogočiti ugodne vidne pogoje, ki so potrebni za izvrševanje vidnih nalog
  • ustvariti takšno okolje, ki zagotavlja fizično in psihično ugodje v okviru kompleksno oblikovanega prostora
  • preprečiti nezgode in nesreče
  • izpolniti zahteve ekonomičnosti

Te osnovne zahteve praktično pomenijo naslednje: Umetno razsvetljavo notranjih prostorov je potrebno izvesti tako, da bo na eni strani ustrezala svetlobno tehničnim zahtevam in da se bo na drugi strani v okviru kompleksnega arhitektonskega oblikovanja harmonično vklopila v celoten prostor.

Kriteriji za kakovostno razsvetljavo so:

  • porazdelitev svetlosti
  • osvetljenost
  • omejitev bleščanja
  • smer vpada svetlobe
  • barva svetlobe
  • dnevna svetloba

PROJEKTI

Splošna razsvetljava objektov

Galerija mesta Ptuj


Na Prešernovi 29 od 3. marca 2017 deluje Galerija mesta Ptuj z razstavnimi dvoranami v skupni izmeri okoli 460 m2.

PREBERI VEČ O PROJEKTU


Lekarna Koritnik

Začetki zasebne lekarne v Krškem segajo v leto 1995. Leta 2018 so lekarniško dejavnost preselili v nove sodobno urejene prostore.

PREBERI VEČ O PROJEKTU


Kovinarstvo Bučar - Arnovski gozd

V "IC ARNOVSKI GOZD" je ob 50. obletnici obstoja zrasla nova poslovna stavba s trgovino in pisarnami Kovinarstva BUČAR - PE CELJE.

PREBERI VEČ O PROJEKTU

Kolosej Maribor

Kolosej Maribor

Parkirišče Koloseja je opremljeno s svetilkami splošne in varnostne razsvetljave proizvajalca Beghelli. Vgrajene svetilke splošne razsvetljave so tipa BS 102 z LED svetlobnim virom in svetilke tipa BS 111 s sijalkami T5.

PREBERI VEČ O PROJEKTU

Vila Bianca

Vila Bianca

Javni zavod galerija Velenje

Javni zavod galerija Velenje

Dravske elektrarne Maribor d.o.o - DEM OCV 3

Javni zavod galerija Velenje
Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.