• + 386 (0)2 661 27 01

Zunanja razsvetljava

"Z odlično razsvetljavo do uspeha!"

Zunanja razsvetljava

Zunanja razsvetljava

Zunanjo razsvetljavo delimo na naslednja področja:

 • javno razsvetljavo (cest, ulic, parkirišč, prehodov za pešce)
 • razsvetljavo predorov in podvozov
 • razsvetljavo skladiščnih in delovnih površin na prostem
 • reflektorsko razsvetljavo (športnih objektov, trgovskih hiš, poslovnih zgradb, gradov, cerkva, spomenikov, zelenic itd.)

Kriteriji za kakovostno cestno razsvetljavo so:

 • nivo svetlosti
 • enakomernost svetlosti
 • omejitev bleščanja
 • optično vodenje voznika
 • estetski učinek razsvetljave

Pri razsvetljavi predorov je potrebno paziti na:

 • efekt črne luknje
 • problem adaptiranja
 • problem nivoja svetlosti

Razsvetljavo odprtih delovišč in skladišč delimo na gradbeno, industrijsko, trgovsko in transportno. Svetlobno tehnične zahteve temeljijo le na nivoju srednje osvetljenosti celotnih površin in lokalnih osvetljenosti posameznih delovnih mest.

Pri reflektorski razsvetljavi je potrebno paziti predvsem na to, da se z njihovo uporabo oziroma namestitvijo ne spremeni videz nekega objekta, predvsem velja to za objekte, ki imajo značaj kulturne dediščine (cerkve, gradovi, spomeniki...). Pri razsvetljavi modernih športnih objektov se uporabljajo asimetrični reflektorji z maksimalno močjo in različnimi izstopnimi koti sevanja svetlobnega snopa, ki omogočajo glede na velikost igrišča zahtevano osvetljenost in enakomernost.

Pri vseh zgoraj omenjenih področjih zunanje razsvetljave je seveda potrebno upoštevati tudi "Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja".

PROJEKTI

Zunanja razsvetljava

Zunanja razsvetljava

Hoče – Pohorska cesta

Pri projektiranju in namestitvi cestne razsvetljave na Pohorski cesti v Hočah, so bili upoštevani naslednji standardi.

PREBERI VEČ O PROJEKTU

Murska Sobota - Černelavci

Murska Sobota - Černelavci

V kraju Černelavci v občini Murska Sobota je bil konec leta 2015 saniran del zastarele dekorativne razsvetljave. Obstoječa razsvetljava je imela neučinkovite živosrebrove svetlobne vire ter neučinkovit optični sistem.

PREBERI VEČ O PROJEKTU

JR Murska Sobota - splošno

JR Murska Sobota - splošno

Javna razsvetljava je pomemben in potreben del infrastrukture ter tudi del energijske in okoljske bilance. Gre za to, da se povežeta kvaliteta svetlobe in energijska učinkovitost.

PREBERI VEČ O PROJEKTU

Mail

KATALOGI IN TEHNIČNI PODATKI

Več informacij o novih tehnologijah in pravi izbiri razsvetljave.